Znáte pravidla pro motocyklisty a řídíte se jimi?


Jak se z vás jednou stane motocyklista a vyjedete na silnici, budete muset dodržovat Å™adu pravidel, která jste možná po obdržení „řidiÄáku“ pustili z hlavy. UrÄitÄ› je znáte z autoÅ¡koly a věřte, že vÄ›tÅ¡ina z nich pÅ™ispívá k bezpeÄnosti dopravy, to znamená k bezpeÄnosti vaší i ostatních úÄastníků silniÄního provozu.

Ochranná přilba 

Bez Äeho by motocyklista nemÄ›l vyjet

  • Pro vaÅ¡e bezpeÄí je důležitá helma Äili pÅ™ilba a ochrana zraku – tou mohou být brýle nebo Å¡tít. U sebe musíte mít samozÅ™ejmÄ› Å™idiÄský průkaz a malý technický průkaz, a také zelenou kartu (i když se proslýchá, že od příštího roku bude postupnÄ› tato povinnost pro vÄ›tÅ¡inu vozidel zruÅ¡ena; nyní vám postaÄí i ta v elektronické podobÄ›).
  • Motocykl musí být vybaven lékárniÄkou s pÅ™edepsaným obsahem. Nemusí být tak obsažná jako autolékárniÄka, avÅ¡ak musíte v ní mít jeden kus Å¡krticího gumového obinadla, urÄeného k zástavÄ› tepenného krvácení, jeden hotový obvaz o šířce nejménÄ› 8 cm s jedním polÅ¡tářkem a jeden se dvÄ›ma polÅ¡tářky. Ve vlastním zájmu byste mÄ›li jeÅ¡tÄ› pÅ™idat trojcípý šátek, různé druhy náplastí, latexové nebo nitrilové rukavice, pinzetu, a nůžky.
  • Správný motocyklista k moto vybavení jeÅ¡tÄ› pÅ™idá menší sadu nářadí (klíÄe, Å¡roubováky, kleÅ¡tÄ›, apod.) pro drobnÄ›jší opravy, sprej na poÅ¡kozenou pneumatiku nebo opravnou sadu na pneu, sprej na promazání Å™etÄ›zu a reflexní vestu. Vhodné jsou i kožené rukavice.
  • V moto vybavení buÄte důslední, případná pokuta by se mohla vyÅ¡plhat až na 2 tisíce korun – avÅ¡ak to je ta mírnÄ›jší varianta. ChybÄ›jící obsah motolékárniÄky by v případÄ› nehody mohl být tou horší variantou.

Modrý motocykl 

Pokud byste se na motocyklu vydali do zahraniÄí, vždy si pÅ™edem zjistÄ›te, jaké zákony pro motocyklisty v dané zemi platí, abyste neplatili zbyteÄné pokuty. V různých státech jsou různá pravidla, která se jeÅ¡tÄ› navíc Äas od Äasu mÄ›ní. Dbejte proto na to, abyste si vždy zjistili aktuální stav. V nÄ›kterých zemích EU (Francie, Belgie) musíte kupříkladu mít na motocyklu speciální obleÄení a v nÄ›kolika dalších státech mít za jízdy obleÄenou reflexní vestu.