Moto

Moto vozítka


Řekla jsem si, že v poslední dobÄ› opravdu hodnÄ› pÅ™ibývá motorek, a to asi hlavnÄ› kvůli tomu, že v poslední dobÄ› také se hlavnÄ› rozÅ¡iÅ™ují malá auta a je tedy navíc hodnÄ› málo parkovacího místa. Proto je také prima, že motorky vlastnÄ› jsou na vzestupu. Tak jsem se podívala a zjistila jsem, že jsou velice oblíbená taková malá vozítka. Která jsou poloviÄní jako auta a samozÅ™ejmÄ›, že je také nejlepší, že můžete parkovat na místÄ›, která jsou urÄená pro auta, takže vy tam budete mít opravdu hodnÄ› místa, takže si tam také klidnÄ› můžete chodit. A tak podobnÄ›. Podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když si také zjistíte nÄ›jaké další informace, a to takové informace, které vás budou zajímat, protože motorismus se mÄ›ní snad každý mÄ›síc.

Motorky jsou na vzestupu.

A mnÄ› se tohle líbí. Dokonce jsem zjistila, že bych vlastnÄ› mohla řídit takovou trojkolku, která je zastÅ™eÅ¡ená a má místo pro dva lidi. A navíc je jeÅ¡tÄ› opravdu perfektní, že vy vlastnÄ› k tomu nepotÅ™ebujete ani Å™idiÄské oprávnÄ›ní. Řekla jsem si, že když nemám Å™idiÄské oprávnÄ›ní, tak je tohle vlastnÄ› super, ale dokonce jsem se dozvÄ›dÄ›la, že když tÅ™eba chcete řídit motorový vozík, který je pro důchodce a pro lidi s handicapem, tak o to prý musíte mít Å™idiÄské oprávnÄ›ní skupiny AM.

Také pozor na malé motorky.

Bylo toho docela takové Å¡okující, že na klasickou takovou trojkolku nemusíte mít Å™idiÄák a vlastnÄ› na důchodcovský vozík anebo pro postižené lidi musíte mít už Å™idiÄské oprávnÄ›ní. Podle mého názoru tohle by spíš mÄ›lo být naopak. Proto je opravdu nejlepší, že mnoho lidí si také prvně zjistí informace o motorismu anebo o různých motoristických vozítkách a tak podobnÄ›. Bylo by opravdu velice smutné, že kdybyste si koupili nÄ›jaké elektrické nebo motoristické vozítko a potom byste zjistili, že na to vlastnÄ› nemáte vůbec žádné Å™idiÄské oprávnÄ›ní, ani tÅ™eba například skupinu Å™idiÄského oprávnÄ›ní AM. 

Znáte pravidla pro motocyklisty a řídíte se jimi?


Jak se z vás jednou stane motocyklista a vyjedete na silnici, budete muset dodržovat Å™adu pravidel, která jste možná po obdržení „řidiÄáku“ pustili z hlavy. UrÄitÄ› je znáte z autoÅ¡koly a věřte, že vÄ›tÅ¡ina z nich pÅ™ispívá k bezpeÄnosti dopravy, to znamená k bezpeÄnosti vaší i ostatních úÄastníků silniÄního provozu.

Ochranná přilba 

Bez Äeho by motocyklista nemÄ›l vyjet

  • Pro vaÅ¡e bezpeÄí je důležitá helma Äili pÅ™ilba a ochrana zraku – tou mohou být brýle nebo Å¡tít. U sebe musíte mít samozÅ™ejmÄ› Å™idiÄský průkaz a malý technický průkaz, a také zelenou kartu (i když se proslýchá, že od příštího roku bude postupnÄ› tato povinnost pro vÄ›tÅ¡inu vozidel zruÅ¡ena; nyní vám postaÄí i ta v elektronické podobÄ›).
  • Motocykl musí být vybaven lékárniÄkou s pÅ™edepsaným obsahem. Nemusí být tak obsažná jako autolékárniÄka, avÅ¡ak musíte v ní mít jeden kus Å¡krticího gumového obinadla, urÄeného k zástavÄ› tepenného krvácení, jeden hotový obvaz o šířce nejménÄ› 8 cm s jedním polÅ¡tářkem a jeden se dvÄ›ma polÅ¡tářky. Ve vlastním zájmu byste mÄ›li jeÅ¡tÄ› pÅ™idat trojcípý šátek, různé druhy náplastí, latexové nebo nitrilové rukavice, pinzetu, a nůžky.
  • Správný motocyklista k moto vybavení jeÅ¡tÄ› pÅ™idá menší sadu nářadí (klíÄe, Å¡roubováky, kleÅ¡tÄ›, apod.) pro drobnÄ›jší opravy, sprej na poÅ¡kozenou pneumatiku nebo opravnou sadu na pneu, sprej na promazání Å™etÄ›zu a reflexní vestu. Vhodné jsou i kožené rukavice.
  • V moto vybavení buÄte důslední, případná pokuta by se mohla vyÅ¡plhat až na 2 tisíce korun – avÅ¡ak to je ta mírnÄ›jší varianta. ChybÄ›jící obsah motolékárniÄky by v případÄ› nehody mohl být tou horší variantou.

Modrý motocykl 

Pokud byste se na motocyklu vydali do zahraniÄí, vždy si pÅ™edem zjistÄ›te, jaké zákony pro motocyklisty v dané zemi platí, abyste neplatili zbyteÄné pokuty. V různých státech jsou různá pravidla, která se jeÅ¡tÄ› navíc Äas od Äasu mÄ›ní. Dbejte proto na to, abyste si vždy zjistili aktuální stav. V nÄ›kterých zemích EU (Francie, Belgie) musíte kupříkladu mít na motocyklu speciální obleÄení a v nÄ›kolika dalších státech mít za jízdy obleÄenou reflexní vestu.

Nová motorka


Zjistila jsem, že v poslední dobÄ› lidé vyhledávají různé aktivity, které jsou tÅ™eba také adrenalinového rázu. A to například také řízení na motorce anebo řízení motokár. Abych pravdu Å™ekla, tak mÄ› motokáry opravdu hodnÄ› bavily. Na motokárách jsem poprvé byla asi v jedenácti letech. Nebyly to takové ty klasické opravdu rychlé motokáry, ale byly to spíš takové dÄ›tské motokáry. Taková motokára jela maximálnÄ› rychlostí pÄ›tadvacet kilometrů v hodinÄ›. Musím říct, že i tak mÄ› to bavilo. A potom, když mi bylo Å¡estnáct let, tak jsme s rodiÄi jezdili už na pravé, takové lepší motokáry.

Vždy jezděte opatrně.

To uznávám, že to byla opravdová pecka, u toho jsem se neskuteÄnÄ› bavila. Já sama jsem si říkala, že bych nejradÄ›ji chtÄ›la také vždycky jezdit na motokárách. A Å™ekla jsem si, že pozdÄ›ji, až bych tÅ™eba mÄ›la Å™idiÄské oprávnÄ›ní na motorku, až by mi bylo osmnáct let, že bych také chtÄ›la mít velikou motorku. NÄ›jakou těžkou velikou motorku. Ale když jsem se dívala na internet, kolik stojí těžké velké motorky, tak to byly opravdu velké ceny! TÅ™eba Ätvrt milionu anebo i půl milionu! Myslím si, že na tohle bych Å¡etÅ™ila opravdu hodnÄ› dlouho. Nejsem typ ÄlovÄ›ka, který se moc zadlužuje. Znám lidi, kteří tÅ™eba si ji koupí motorku.

I ženy milují motorky.

A nekoupí to za hotové peníze. Vezmou si to na půjÄku nebo úvÄ›r. Také dokonce na automobil si vezmou různé leasingy a podobnÄ›. Já nevím, jestli bych tohle zvládla. SamozÅ™ejmÄ›, že na to finance mám, abych si mohla vzít hypotéku nebo leasing. Ale opravdu bych se potom stresovala, kdybych tohle musela splácet tÅ™eba dalších deset nebo dvacet let. Nevím jak vy, ale mÄ› by tohle opravdu hodnÄ› vadilo, ale jsem ráda, že existují také bazarové motorky. Ze zaÄátku bych si pořídila nÄ›jakou lehÄí motorku z bazaru, tÅ™eba nÄ›jakou jenom tak do tÄ›ch tÅ™iceti tisíc korun, abych se to pořádnÄ› nauÄila, abych potom nenabourala nÄ›jakou drahou motorku.