Proč nás tolik zajímají životy celebrit


Když se podíváme na statistiku nejÄtenÄ›jších Äasopisů a magazínů, tak zjistíme, že mezi nimi se dlouhodobÄ› drží na Å¡piÄce zejména ty spoleÄenské, které se zabývají pÅ™edevším celebritami. V nich najdeme nejen rozhovory s nimi, ale také Älánky o jejich životÄ›, pÅ™edevším pak soukromém. Ty jsou podle průzkumů ze vÅ¡ech nejÄtenÄ›jší.

 

ProÄ nás ale celebrity tak zajímají, když jsou to lidé jako my? Z jakého důvodu máme potÅ™ebu vÄ›dÄ›t, co se v jejich životÄ› pÅ™ihodilo, aÅ¥ už dobrého Äi zlého? Zde hraje roli kombinace hned nÄ›kolika faktorů, z nichž nÄ›které se zdánlivÄ› navzájem vyluÄují.

 

silueta Elvise

 

Důvodem, proÄ rádi Äteme o jejich neÅ¡tÄ›stí, je obyÄejná závist. Aniž si to uvÄ›domujeme, zahÅ™eje nás u srdce, že i slavní, úspěšní a bohatí mohou mít problémy. A Äím vÄ›tší tyto potíže jsou, tím vÄ›tší radost z toho máme. I proto jsou Äasopisy podobných Älánků plné.

 

Zároveň se však mezi ně chceme dostat. Život těchto lidí si v podstatě idealizujeme, a doufáme, že když se budeme chovat a vystupovat jako oni, úspěch si nás také najde. Proto jsou tak úspěšné dietní plány a jiné produkty, které jsou celebritami propagovány.

 

celebrita na Äerveném koberci

 

Na tom samozÅ™ejmÄ› není nic zvláštního. Již v dávných dobách lidé chtÄ›li být jako jejich idoly. ZmÄ›nila se pouze podoba a tvář toho, co obdivujeme. Princip vÅ¡ak zůstal stále stejný. Je vÅ¡ak otázkou, zda je nÄ›co takového skuteÄnÄ› tím nejlepším, co můžeme se svým životem udÄ›lat.

 

Každý ÄlovÄ›k je jedineÄný, a to, že Äteme o cizích neÅ¡tÄ›stích, nám Å¡tÄ›stí nepÅ™inese. JistÄ›, může nám to pÅ™inést jistý druh úlevy, že nÄ›kteří lidé jsou na tom jeÅ¡tÄ› hůř. Ale skuteÄnÄ› to potÅ™ebujeme? Nebylo by lepší se svým životem nÄ›co dÄ›lat?

 

Stejně tak je tomu u napodobování. Ani to nám nepřinese úspěch, neboť každý z nás má jiné podmínky, jiné vlohy. Je tedy mnohem lepší, když si najdeme svou vlastní roli, věc, ve které jsme dobří. Pak budeme mnohem spokojenější.