Nová motorka


Zjistila jsem, že v poslední dobÄ› lidé vyhledávají různé aktivity, které jsou tÅ™eba také adrenalinového rázu. A to například také řízení na motorce anebo řízení motokár. Abych pravdu Å™ekla, tak mÄ› motokáry opravdu hodnÄ› bavily. Na motokárách jsem poprvé byla asi v jedenácti letech. Nebyly to takové ty klasické opravdu rychlé motokáry, ale byly to spíš takové dÄ›tské motokáry. Taková motokára jela maximálnÄ› rychlostí pÄ›tadvacet kilometrů v hodinÄ›. Musím říct, že i tak mÄ› to bavilo. A potom, když mi bylo Å¡estnáct let, tak jsme s rodiÄi jezdili už na pravé, takové lepší motokáry.

Vždy jezděte opatrně.

To uznávám, že to byla opravdová pecka, u toho jsem se neskuteÄnÄ› bavila. Já sama jsem si říkala, že bych nejradÄ›ji chtÄ›la také vždycky jezdit na motokárách. A Å™ekla jsem si, že pozdÄ›ji, až bych tÅ™eba mÄ›la Å™idiÄské oprávnÄ›ní na motorku, až by mi bylo osmnáct let, že bych také chtÄ›la mít velikou motorku. NÄ›jakou těžkou velikou motorku. Ale když jsem se dívala na internet, kolik stojí těžké velké motorky, tak to byly opravdu velké ceny! TÅ™eba Ätvrt milionu anebo i půl milionu! Myslím si, že na tohle bych Å¡etÅ™ila opravdu hodnÄ› dlouho. Nejsem typ ÄlovÄ›ka, který se moc zadlužuje. Znám lidi, kteří tÅ™eba si ji koupí motorku.

I ženy milují motorky.

A nekoupí to za hotové peníze. Vezmou si to na půjÄku nebo úvÄ›r. Také dokonce na automobil si vezmou různé leasingy a podobnÄ›. Já nevím, jestli bych tohle zvládla. SamozÅ™ejmÄ›, že na to finance mám, abych si mohla vzít hypotéku nebo leasing. Ale opravdu bych se potom stresovala, kdybych tohle musela splácet tÅ™eba dalších deset nebo dvacet let. Nevím jak vy, ale mÄ› by tohle opravdu hodnÄ› vadilo, ale jsem ráda, že existují také bazarové motorky. Ze zaÄátku bych si pořídila nÄ›jakou lehÄí motorku z bazaru, tÅ™eba nÄ›jakou jenom tak do tÄ›ch tÅ™iceti tisíc korun, abych se to pořádnÄ› nauÄila, abych potom nenabourala nÄ›jakou drahou motorku.