Vyzkoušejte a budete překvapení


PÅ™estože pohled z oken vaÅ¡eho rodinného domu ukazuje na nástup nostalgického podzimu, práce na zahradÄ› rozhodnÄ› nekonÄí. PÅ™estože koncem října se na ní provádÄ›jí pÅ™edevším úklidové práce, sbÄ›r pozdního ovoce a zeleniny, vÄetnÄ› vlaÅ¡ských oÅ™echů, ÄiÅ¡tÄ›ní zahrady od spadaného listí Äi oÅ™ez pÅ™erostlých vÄ›tví stromů a keřů, mnozí majitelé zahajují podzimní výsadbu. A to nejen trávníku, který bÄ›hem deÅ¡tivých podzimních dnů bude důkladnÄ› zavlažený. Ale výsadbu je možné provádÄ›t i do truhlíků. A to nejen sukulentů. Ale i zakrslých jehliÄnanů, vÅ™esu, chryzantém, aster Äi maceÅ¡ek. Na jaÅ™e se nebudete staÄit divit, jak zahrada a dům rozkvetou.

Podzimní výsadba

Podzim je ideální dobou i pro sázení jahod a malin. Do pÅ™ipravených provzduÅ¡nÄ›ných záhonů s hlinito-písÄitou zeminou lze jeÅ¡tÄ› v polovinÄ› října vysadit obé. Jenom je potÅ™eba zvolit závÄ›trné místo, aby se dobÅ™e ujaly. StejnÄ› jako maliník, je možné vysadit i další ovocné keÅ™e. AngreÅ¡t a rybíz, brusinky. Které ale je potÅ™eba sadit do dobÅ™e prohnojené hlíny. Která je i zrytá a zbavená veÅ¡kerého plevelu. VÄetnÄ› starých koÅ™enů. Ve stejném termínu lze vysadit i ovocné stromy. HlavnÄ› ty teplomilné. PÅ™edevším broskvonÄ› a meruňky, které jsou na teplotu vzduchu choulostivé. Až do listopadu lze bez obav vysadit jablonÄ›, tÅ™eÅ¡nÄ›, hruÅ¡nÄ› a Å¡vestky. A stejnÄ› tak i jehliÄnany.

Zahrada a dům na podzim

Mnozí majitelé zahrady sází do záhonů od září do října i spoustu zeleniny. Vždycky tak, aby staÄila zakoÅ™enit, než zaÄnou mrazy. ÄŒesnek, kterému vyhovují chladné teploty do 10 stupňů se sadí do hloubky pÄ›ti centimetrů. Pokud možno na sluneÄnou stranu. StejnÄ› tak cibule. Která se sází  do řádků dvacet centimetrů od sebe vzdálených. V dobÄ›, kdy teplota půdy neklesla pod pÄ›t stupňů, je možné zasadit brambory. Tak, aby hlízy zakoÅ™enily jeÅ¡tÄ› pÅ™ed snÄ›hovými závÄ›jemi. ÚplnÄ› nakonec, klidnÄ› až na konci listopadu, jestli poÄasí dovolí, lze provést i výsev mrkve. Úrody se sice doÄkáte až v příštím roce. Ale Äerstvé mrkviÄky už budete mít na talíři koncem jara.