Učení technologie


Řekla jsem si, že kdybych na to mÄ›la peníze, že bych si urÄitÄ› udÄ›lala také nÄ›jaký skvÄ›lý kurz. A víte, jaký kurz bych chtÄ›la? TÅ™eba kurz informaÄní technologie. A podle mÄ› není dost znalostí, co se týká informaÄní technologie. A víte proÄ? Protože informaÄní technologie se snad každým dnem úplnÄ› obnovuje, protože jsou stále nové a nové znalosti a dovednosti. Takže rozhodnÄ› nepÅ™ipadá v úvahu, aby ÄlovÄ›k bÄ›hem jednoho jediného dne se nauÄil vÅ¡echno. VlastnÄ› ona se vlastnÄ› informaÄní technologie musí uÄit úplnÄ› každý den až do konce života, aby mÄ›l ÄlovÄ›k stálý pořádný pÅ™ehled. SamozÅ™ejmÄ›, že vás ale nenabádám k tomu, abyste byli tÅ™eba nÄ›jací poÄítaÄoví hackeÅ™i.

Také toužím znát informaÄní technologie.

VÅ¡ichni víme, že tohle není správné a že je to nelegální, aby nÄ›kdo byl poÄítaÄový hacker, dokonce prý ani nemůžete vlastnit nÄ›jaké vybavení, se kterým byste zvládli toho hodnÄ›, jako na úrovni kvalitního profesionálního poÄítaÄového hackera. Já tedy nevím, jestli to nemůžete vlastnit přímo doma nebo v kanceláři, ale já si myslím, že vlastnÄ›, když už to mít budete, tak to znamená, že vlastnÄ› s tím máte nÄ›co nekalého v plánu. Já sama bych také chtÄ›la umÄ›t toho více na poÄítaÄi, ale bohužel nejsem asi moc technický a nebo poÄítaÄový typ.

InformaÄní technologie není pro každého.

InformaÄní technologie pro mÄ› byla vždycky opravdu hodnÄ› složitá už na základní Å¡kole. Myslím, že od sedmé třídy jsem na tohle byla docela hloupá. AbsolutnÄ› jsem nevÄ›dÄ›la, co po mnÄ› vždycky pan uÄitel v dobÄ› informatiky chtÄ›l, taky jsem potom byla v osmé a deváté třídÄ› terÄem posmÄ›chu, protože vÅ¡ichni se mi smáli, že nerozumím tomu, co je poÄítaÄ a nebo jak ho vůbec používat. A nebo že tÅ™eba neumím používat Windows a různé další vÄ›ci. Jenomže mě tohle nikdy nezajímalo, mÄ› staÄí, že si na poÄítaÄi nÄ›co nakoupím a nebo že se kouknu na nÄ›jaké filmy. A k Äemu vÅ¡emu využíváte technologie?