Sběratelé


Pokud bychom si udÄ›lali žebříÄek tÄ›ch nejdražších sbÄ›ratelských koníÄků, zcela jistÄ› by vedly tÅ™i. A to známky, starožitnosti, kde lze poÄítat i obrazu nÄ›kterého urÄitého období a automobily. To jsou koníÄky, na které asi běžný ÄlovÄ›k mít nebude. JeÅ¡tÄ› tak na ty známky, ale s tím, že bude vÄ›dÄ›t, tedy ten sbÄ›ratel, že ty nejlepší pro nÄ›j budou finanÄnÄ› nedostupné. Jenže takový je život a vÅ¡ichni nemohou mít vÅ¡echno. Filatelie je ovÅ¡em jako koníÄek velmi zajímavá. Zoubkované obrázky uÄarovaly stovkám tisíců, ne-li milionů lidí. Ti pořádají výstavy, kde ukazují druhým kam to se svou sbírkou dotáhli, ale také aby se pochlubili sami mezi sebou. A pak nastávají tahanice pÅ™i výmÄ›nách, nebo pÅ™i prodeji a koupi. A že se to nÄ›kdy mezi nimi, tedy filatelisty může pÄ›knÄ› vyhrotit jistÄ› známé z filmů Äi literatury sami.  

sbírka známek

SamozÅ™ejmÄ›, že zde nejsou jen filatelisté, ale také například filumenisté. Že netušíte kdo to je? Nic si z toho nedÄ›lejte, tohle neví skoro nikdo mimo nich samotných. Takže si to vysvÄ›tlíme. Je to sbÄ›ratelský obor, který se vÄ›nuje sbírání zápalkových nálepek. Nevěříte? KlidnÄ› můžete, protože jdou dohledat i na internetu a jsou to stejnÄ› zapálení sbÄ›ratelé, jako jsou i filatelisté. Jen ty sbírky asi nemají tu hodnotu jako známky. Netuším proÄ.  

sbírka známek

Další obory sbÄ›ratelů jsou přímo nekoneÄné, protože sbírat lze skuteÄnÄ› cokoli. Pokud máte zájem, uvedeme si zde jeÅ¡tÄ› pár zajímavých pojmů. Například pojem filokartie je také ponÄ›kud neznámý. Ten se zase týká sbÄ›ratelů pohlednic. A víte, co je to notafilie? To je sbírání bankovních tisků a pÅ™edevším bankovek. Nu a pokud sbíráte mince, tak to jistÄ› znáte. Že ne? No to je pÅ™ece numismatika. JistÄ› jste to již slyÅ¡eli, jen jste si to nedali tak rychle dohromady.  

Jak vidíte, i zde se musí ÄlovÄ›k alespoň ÄásteÄnÄ› orientovat, aby mÄ›l jakž takž pÅ™ehled v cizích slovech. 

Comments are closed.