S notebookem jde všechno lépe


InformaÄní technologie je tady pro vÅ¡echny lidi, kteří se chtÄ›jí živit tím, že budou pracovat s poÄítaÄem a podobnÄ›. A to bych nebyla já, abych tohle také nevyzkouÅ¡ela, protože už opravdu hodnÄ› dlouhou dobu mÄ› zajímají poÄítaÄe a také další informaÄní technologie. Takže jsem si Å™ekla, že opravdu nebude od vÄ›ci, abych se tÅ™eba tomuto tématu zajímala blíže a více hloubÄ›ji. Proto jsem si také Å™ekla, že bude nejlepší, když si pořídím nÄ›jaké knihy, které se právÄ› zajímají o poÄítaÄe, informatiku a také další informaÄní technologii. Myslíte si, že by to bylo skvÄ›lé? Podle mého názoru, když lidé se zajímají o nÄ›co, o co mají zájem a potom se to také dále uÄí a berou různé kurzy anebo odborné knihy, tak to potom dopadá tak, že se vlastnÄ› dvakrát rychleji uÄí.

Dnes má každý notebook.

Tohle platí i pÅ™i tom, když se tÅ™eba uÄíte cizí jazyky, to je také lepší. A když se uÄíte cizí jazyky nÄ›kde v cizinÄ› anebo s rodilým mluvÄím, tak je prý dokázáno, že s rodilým mluvÄím se různé jazyky nauÄíte až desetkrát rychleji než tÅ™eba ve Å¡kole. Navíc tam je také ve Å¡kole hodnÄ› lidí a dalších dÄ›tí, takže uÄitel nemá individuální přístup ke každému z žáků. Tohle si myslím i o výuce informatiky a informaÄní technologii a vÅ¡eobecnÄ› u výuky poÄítaÄů.

Technologie jsou pro všechny.

Proto si myslím, že by nebylo od vÄ›ci, kdyby tÅ™eba byly různé kurzy na poÄítaÄe a informaÄní technologie, kde by se právÄ› dÄ›ti uÄily informaÄní technologie a tak podobnÄ›, a to tÅ™eba na poÄítaÄi anebo také na notebooku, protože jsem se dozvÄ›dÄ›la, že vÅ¡ude lidé a dÄ›ti se uÄí spíše na poÄítaÄi, ale proÄ ne tÅ™eba na notebooku? VždyÅ¥ to také není vůbec nic složitého. Na notebooku si myslím, že také mnoho zábavy je to přínosnÄ›jší a takové praktiÄtÄ›jší. A dokonce i můj syn říká, že by si přál radÄ›ji na Vánoce notebook nebo tablet než jako nÄ›jaký poÄítaÄ, který vůbec nejde pÅ™enášet. A já mu v tomhle dávám za pravdu, protože i já si budu na Vánoce poÅ™izovat lepší notebook.