Přestěhovat firmu může být snadné, ale…


Stěhování firem v Praze odnesto.cz je po technické a organizační stránce náročný proces, a právě zde se poměrně zřetelně uplatní ono známé pořekadlo „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Se stěhováním je to podobné,, jako s tréninkovou přípravou sportovců před olympiádou – kdo přípravu nepodcení a věnuje se jí důsledně, mívá dobré výsledky.

práce na PC

Začínejte informační schůzkou – stěhovací firmy bývají pro stěhování firem o velkém počtu inventáře i zaměstnanců na takovéto akce připravené, jde jen o to, zadat jim přesné úkoly, aby tu nedocházelo ke zmatku a chaosu. Zmatečná a protichůdná rozhodnutí jen celu situaci komplikují. Uspořádejte včas informační schůzku se zástupci stěhovací firmy, na níž se dohodne předběžný postup, rozsah stěhování a také kompetence – kdo za co nese odpovědnost.

stěhování kanceláře

Rozdělte úkoly a zodpovědnost – je samozřejmě chybné, aby se o vše staral jeden člověk, zatímco ostatní se jen lidově řečeno dloubou v nose. Vyjasněte si předem, jak to bude s balením věcí, s tříděním a skartací dokumentů, s demontáží nábytku, s instalací svítidel, spotřebičů, polic, garnýží atp.

Motivujte své zaměstnance – mnohem lépe se budou motivovat zaměstnanci, pokud jim přislíbíte, a také dodržíte systém mimořádných odměn za přípravu ke stěhování a výpomoc s některými činnostmi. Velmi dobré je zajistit občerstvení z firemního fondu, nechat dovézt zákusky a obložené chlebíčky, pizzu a nealko nápoje, aby se každému lépe balilo, třídilo a uklízelo. Zaměstnanci se dovedou postarat o spoustu věcí a stěhovací firma zajistí to nejobtížnější, tedy v první řadě přenášení a převoz nábytku a zabalených věcí do krabic. Jistým typem motivace je také práce přesčas, samozřejmě proplacená, takže kdo bude chtít přijít do práce v sobotu, může si takto přivydělat nebo si zajistit o den delší dovolenou. Aneb jak se říká, vše je v lidech a v jejich rozumném dialogu.

Comments are closed.