Láska a lidé


Myslíte si, že vÅ¡ichni lidé mají rádi lidi a nemají problém s nimi vyjít? Jestliže si myslíte, že vÅ¡ichni mají vÅ¡echny rádi, pak jste na velkém omylu. RozhodnÄ› mezi námi existují lidé, kteří jsou radÄ›ji sami, než aby s nÄ›kým byli a to proto, že jim lidé vadí. Tím důvodem, proÄ nÄ›kdo nemusí mít rád lidi může být to, jak se dnes lidé chovají. Bohužel mnoho lidí nemá žádnou soudnost, a tak se chovají tak, jak to rozhodnÄ› není vhodné a je jim jedno, že tím druhým lidem ubližují. Lidé by se nad sebou a svým chováním mÄ›li zamyslet. Pokud by nÄ›co nebylo na Å¡kodu, pak by to bylo to, aby se nad sebou skuteÄnÄ› každý zamyslel, a to hlavnÄ› nad tím, jak se daný ÄlovÄ›k ke druhým chová.

dva lidi

Máte pocit, že se ke vÅ¡em chováte hezky? Je dost možné, že si to druzí myslet nemusí. ÄŒlovÄ›k by udÄ›lal nejlépe, pokud by se svého nejlepšího kamaráda zeptal na to, co si o nÄ›m opravdu myslí, a to nejen na nÄ›co takového, ale také na to, jestli si myslí, že k lidem pÅ™istupuje v dobrém apod. PrávÄ› tento ÄlovÄ›k je tím, kdo se vám rozhodnÄ› nebude bát říct pravdu a vy byste danou pravdu mÄ›li pÅ™ijmout i když vás to může bolet. Jestliže je ÄlovÄ›k, kterého mnohdy nikdo z nás nemá problém vyslechnout, pak je to náš nejlepší přítel.

dva lidé

UdÄ›láte jen dobÅ™e, pokud se spoleÄnÄ› domluvíte na nÄ›jakém dni a pÅ™i setkání se pobavíte o tom, co si jeden o druhém myslíte, co si myslíte o tom, jak se daný ÄlovÄ›k chová k ostatním, co by bylo vhodné zmÄ›nit, co by bylo naopak vhodné ponechat apod. Dnes je to opravdu o tom, že ÄlovÄ›k nevidí své chyby, ale naÅ¡e okolí je vidí. Proto je dobré pobavit se s nÄ›kým, s kým trávíte mnoho Äasu, protože právÄ› tento ÄlovÄ›k vám Å™ekne, co by bylo vhodné zmÄ›nit a vy byste to mÄ›li pÅ™ijmout, a to i pÅ™esto, že můžete mít pocit, že vám tím váš kamarád kÅ™ivdí. RozhodnÄ› ne. To, že vám nÄ›kdo na rovinu Å™ekne, co by bylo vhodné zmÄ›nit, je to nejlepší, co vás může potkat. Je dobré se nad sebou zamyslet.

Comments are closed.