IBC kontejnery pro skladování a přepravu tekutého a kašovitého obsahu


Kdybychom vám položili otázku, jak byste řešili transport a skladování zeleninových a ovocných šťáv ve velkých objemech, řekněme v tisících litrů tekutiny, jak byste odpovídali? Někteří z vás by zřejmě volili jako vhodný postup kovové, dřevěné nebo plastové barely, válcového tvaru, což jsou obvyklé nádoby pro skladování tekutin, připomeňme například nerezové sudy na pivo nebo dřevěné sudy na víno. V pivovarech a ve vinařství mají tyto nádoby svá opodstatnění vzhledem k praktičnosti samotného procesu výroby nápojů, ovšem chcete-li v něčem přechovávat ovoce a zeleninu v kašovité formě, budete potřebovat něco mnohem sofistikovanějšího.

zeleninová šťáva

Mohou to být například IBC kontejnery – skládací plastové hranolové nádoby s vysokou nosností až pět tun nákladu a s dlouhou životností. V této větě je řečeno v podstatě vše, a tak bychom mohli jen trochu rozvinout, že uvnitř kontejnerů se nachází jednorázová plastová, samozřejmě zdravotně nezávadná fólie, díky níž se zajistí vynikající kvalita přepravovaných produktů, a že skládání kontejnerů na sebe a vedle sebe díky hranolovému tvaru umožňuje efektivněji využívat přepravní a skladové prostory. Tvrzený plast se také velmi dobře udržuje v čistotě, což přispívá k vyšším standardům logistických procesů.

ovocná šťáva

Jak vypustit obsah kontejneru – možná se zamýšlíte nad tím, jak se z kontejnerů vypouští tekutý a kašovitý obsah. Zcela logicky se ventil na IBC kontejner umísťuje do spodní části, aby odtud odtekla veškerá tekutina. Původně se pro tyto účely používaly kulové ventily, dnes se ovšem výrobce zaměřil na inovativní výrobky – ventily Speedy Valve s dvoustupňovým ovládacím mechanismem a s konstrukcí ventilu, která umožňuje rychlejší proces vypouštění obsahu kontejneru. Ventily také nevyžadují ke své činnosti žádná maziva, tím odpadá riziko kontaminace uloženého obsahu.