Bourání starého domu svěřte odborníkům


Znáte to lidové rčení, že každý muž by měl postavit dům, zplodit potomka a zasadit strom? Toto je samozřejmě prastará moudrost, kterou nelze stoprocentně aplikovat https://slovnik.seznam.cz/cz-en/%3Fq%3Daplikovat na současnou dobu, i když ty poslední dva výrazy jsou nebo by měly být platné neustále. Stavět v dnešní době svépomocí domy není vůbec jednoduché už jen z administrativního hlediska, protože podléhají kolaudačnímu řízení, a to není jen tak.

demolice domu

Podobné je to ale i tehdy, jestliže stavíte domy v místě bývalé zástavby, například koupíte nebo zdědíte stavební pozemek i se starou nemovitostí, kterou je nutné nejprve strhnout. Pokud jsou tu v pořádku základy, dá se na nich stavět novostavba, každopádně těmi demoličními pracemi tu musíte začít. A teď vás zarazíme před tím, než se rozhodnete vzít do ruky velkou palici a bourat objekt vlastními silami. I kdybyste si na to sjednali pomocníky, například někoho z rodiny a příbuzenstva, neriskujte zbytečně váš život, protože ušetřit na ceně bouracích prací https://www.vyklizenirychle.cz/bouraci-prace-demolice/ se nevyplatí z různých důvodů.

demoliční práce

Staré chatrné stavby se chovají nevyzpytatelně – snad tím největším úskalím u demoličních prací je nevyzpytatelnost stavební konstrukce. Nikdo totiž nemůže předem předpokládat, že se dům zrovna nezřítí samovolně, když mu povolíte střešní krovy, nebo poškodíte jednu z opěrných zdí. Je to vlastně taková časovaná bomba a zdržovat se v její blízkosti je velmi riskantní. Profesionálové dobře ví, jak si tu počínat, a jak při demoličních pracích postupovat, ale kdo s tímto nemá zkušenosti, může tu utrpět i vážný úraz.

Odvoz sutin – výhodou zajištění demoličních prací profesionální firmou je i zajištění odvozu sutin. Ty navíc bývají velmi různorodé, kromě cihel a tvárnic tu bývá i sklo, dřevo a dřevotříska, heraklit, sádrokarton, minerální vata, polystyren, zkrátka směsice všeho možného. Mezi tím lze objevit i nebezpečný odpad, například rozbitá svítidla, zářivky či výbojky s obsahem rtuti.