Co řeší instalace fotovoltaiky


Jak instalace probíhá

Uvažujete o pořízení fotovoltaické elektrárny a nemáte ponětí, co to vlastně obnáší? Instalaci fotovoltaiky Joyce energie předchází osobní schůzka a tvorba projektu a teprve na jeho základě dochází k řemeslné manuální činnosti. Pracovníci nejprve namontují solární panely na střechu či na jiné vhodné nosné podloží, někdy i na trávník. Poté se na své místo usadí střídač a stejnosměrný a střídavý rozvaděč a celé zařízení se navzájem propojí a oživí. Komplikovanější je to zejména tam, kde je nedostatek slunečního svitu, zastínění objektu okolními stavbami či stromy, a kde se musí řešit umístění solárních panelů na méně obvyklá místa. Zprovoznění zařízení je pak také jednou z podmínek získání státní dotace, přičemž musí být v provozu minimálně po dobu deseti let.

fotovoltaika na střeše

Co s fotovoltaikou získáte

Levná výroba elektřiny – fotovoltaické panely vyrábí elektrickou energii v podobě stejnosměrného proudu. A to i dokonce tehdy, je-li Slunce pod mrakem. Takto získaná energie vám ale nebude k ničemu, jestliže jí ponecháte v původní podobě, proto se do zařízení zapojuje střídač, který převádí stejnosměrný proud na střídavý, a do výstupní zásuvky pak můžete zapojit takřka cokoli. Samozřejmě pamatujte i na svou bezpečnost, i pro tyto systémy platí dodržování ustanovení, která se týkají bezpečného provozování elektrických zařízení. Jinými slovy, i fotovoltaika může zapálit váš dům zkratem a elektrickým obloukem, anebo vás usmrtí.

fotovoltaické panely

Ohřev vody a přitápění – solární panely umožňují ohřívat vodu a také přitápět. V zimě sice jen s omezeným výkonem, ale ohřev vody v bojleru se vám bude hodit po celý rok, i v létě. Ohřívat vodu můžete i v bazénu nebo ve vířivé lázni a tuto službu ocení i akvaristé pro ohřev vody topným tělískem, pro elektrické osvětlení akvárií a pro práci akvarijní filtrace a vzduchování.

Comments are closed.